המרכז לדיקור סיני תל אביב - נקודות דיקור סיני 

תפקודי נקודות דיקור סיני

מוזמנים ללחוץ על כל נקודה כדי לקרוא, להחכים, לשנן, ולטמיע את תפקודה.

נקודות נוספות מתווספות משלל מקורות ומהקליניקה מוזמנים לעקוב
 

נקודות דיקור סיני Lu ערוץ מעי גס - lu7

נקודות דיקור סיני Li ערוץ מעי גס - li11li4

נקודות דיקור סיני St ערוץ הקיבה - st45st40st36, st30, st29

נקודות דיקור סיני Sp ערוץ הטחול- sp9, sp6, sp4, sp3

נקודות דיקור סיני Ht ערוץ הלב - ht5,  ht6

נקודות דיקור סיני Si ערוץ הלב - si3

נקודות דיקור סיני Bl ערוץ שלפוחית השתן -  bl40, bl67
נקודות דיקור סיני Kid ערוץ הכליות -kid7, kid6, kid3

נקודות דיקור סיני Pc ערוץ הכליות  , pc7, pc6  pc3

נקודות דיקור סיני Tw ערוץ תלת מחמם -tw6, tw5 ,tw3

נקודות דיקור סיני Gb ערוץ כיס מרה - Gb20 ,Gb34, Gb41
נקודות דיקור סיני Liv ערוץ הכבד - liv3, liv2

נקודות דיקור סיני Cv ערוץ הכבד -cv12, cv4

נקודות דיקור סיני Gv ערוץ הכבד - gv14