המרכז לדיקור סיני תל אביב
נקודות דיקור סיני

מתכת, באר

Bl67

כללי

הנקודה bl67 יכולה לבוא לידי ביטוי כנקודה מקומית בדיקור סיני עבור בעיות בכף הרגל. לדוגמא, מכיוון שערוץ הכליות והשלפוחית מתחברים בצבע החמישית של כף הרגל, bl67 בטיפולי דיקור סיני יכולה לשמש עבור תחושות חום בכף הרגל, אולם בקצה השני על ערוץ ה bl נקודת זו באה יותר לידי ביטוי.

נקודת באר

לנקודות באר יש אפקט חזק על הערוץ באופן כללי ובמיוחד בקצה השני של הערוץ. כנקודת קצה היא נמצאת במקום בו האנרגיה משנה קוטביות וכיוון, לכן היא במיוחד נגישה בטיפולים לשינויים בטיפולי דיקור סיני. Bl67 יכולה "להמריץ" את כל הערוץ ובמיוחד לשפר ראייה, אף תקוע ועמימות מנטלית. בעיקר בגלל העובדה שהיא נקודת באר יש לה אפקט "עירור" מהיר המשפיע על הערוץ, מסיר תקיעות ומעורר תנועת צ'י.

שילוב של נקודות בשני קצוות הערוץ

כמו נקודות באר אחרות פעולת bl67 בדיקור סיני משתפרת בשילוב עם bl1 או bl2. שילוב זה יכול לעורר את ה mind ולשפר בהירות מנטלית, במיוחד כאשר bl67 ו bl1 משתלבות עם st45 ו li1

המרצת הערוץ וחיזוק

ל bl67 אין אפקט של חיזוק משמעותי לעומת "המרצת" (invigoration) הערוץ כמו שאר נקודות הבאר ולמרות העובדה שהיא נקודת חיזוק על ערוץ ה bl.

המרצה היא יותר סטימולציה מהירה לסטגנציה אקוטית, בעוד חיזוק היא פעולה של אספקת אנרגיה איטית אך יציבה לתנאי חוסר כרוניים. שתי פעולות אלו ( המרצה וחיזוק ) יכולות להשתלב, לדוגמא כאשר bl64  ו/או bl60 נוספות ל bl67 ו bl1.

מוסתת רחם

כמו bl60, הנקודה bl67 בדיקור סיני יכולה לשמש עבור צירים חזקים, הישארות שליה. היא יכולה לבוא לידי ביטוי לשינוי מנח העובר ברחם כאשר ישנו מנח שאינו טבעי כאשר לשם כך יש להשתמש במקלות מוקסה במשך 6-10 דקות פעם עד פעמיים ביום עד השינוי במנח.

סטגנציית צ'י בערוץ

מצבים כמו מלנכוליה, כאבי ראש וצוואר, עמימות מנטלית. לדוגמא עבור מצבים כמו כאבי ראש אוקסיפיטליים ניתן לשקול בטיפולי דיקור סיני את bl67, gb20

בעיות באף ובעיניים

אף סתום או תקוע לעיתים, נזלת רבה, דימום מהאף, דלקת בלחמית העין. לדוגמא עבור ראייה מטושטשת עם צורך לאמץ את העיין שווה לשקול את bl2, bl10, bl67, si3, gb1

נושאים רחמיים

מנח עובר, צירים קשים, הישארות שליה. לדוגמא עבור הישארות שליה ניתן לשקול בטיפולי דיקור סיני את bl60, bl67, cv2, cv4