Bell's Palsi דיקור סיני לפציאליס ול

פציאליס ו Bell's Palsy הינו תופעה של שיתוק פתאומי, ירידה בתחושה וחוסר תנועתיות ונוקשות, של צד אחד מהפנים. בדרך כלל חצי ממשריר השפה אינו מתפקד כראוי ולכן נוטה לרדת למטה, ייתכן קושי  בסגירת העיין בצד הפגוע, קושי בחיוך, ולמעשה באבדן הבעות הפנים הטבעיות.

 ישנו סיכון לדלקות אזניים, לפגיעה בראייה ובחוש הטעם.

התופעה מלווה לעיתים בתחושות רגשיות לא נעימות שכן המבט והבעות הפנים שלנו הינם חלק מרכזי באופן התבטאותינו כאדם אל העולם

פציאליס בהחלט יכול להיות מתסכל בצורה אשר משפיע על אורח ואיכות החיים.

נסקור כאן מעט את דרכי ואופן הטיפול בפציאליס בדיקור סיני וברפואה סינית בכלל.

פציאליס ברפואה הסינית ודרכי הטיפול בדיקור סיני ​

הרפואה הסינית מסתכלת על הפציאליס כחדירה של גורם , בדרך כלל קור מבחוץ אשר מפריע לזרימת האנרגייה התקינה בגוף, אשר גורמת לתקיעות ואטרופיה של שרירי הפנים בעיקר. בעזרת דיקור סיני מווסתים את זרימת האנרגיה בגוף באופן שמשחרר את תקיעות האנרגייה בערוצים ומביא להחלמה.

הטיפול בדיקור סיני בפציאליס

דיקור סיני עבור פציאליס הינו כלי יעיל ואפקטיבי ומחזיר לאדם במידת האפשר את מבע פניו הטבעי טרם התופעה.

במיוחד בפציאליס, ככל שמקדימים להגיע ולטפל בסמוך להופעת השיתוק בשלב הראשוני כך גדלים הסיכויים להחלמה ולהעלמות מירבית של התסמינים, בדרך כלל נדרשים מספר טיפולי דיקור סיני על מנת לטפל בפציאליס בצורה יעילה.

הטיפול בדיקור הסיני כאשר נעשה בצורה מיומנת יכול לעזור להחזרה מירבית של הבעות הפנים ושלל התופעות הקשורות לכך.